Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych uzyskanych podczas korzystania z serwisów internetowych utrzymywanych przez Polską Grupę Cateringową Rafał Węc lub podczas wykonywania usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów, w szczególności usług cateringowych.

 

 

POLITYKA  PRYWATNOŚCI  (RODO)
Polityka Prywatności odwołuje się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

Administrator danych osobowych

Polska Grupa Cateringowa deklaruje ochronę prywatności każdego klienta. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona.
• Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w przypadku żądania przez Panią/Pana pytania, w celu przedstawienia przez nas oferty handlowej w tym za pośrednictwem drogi elektronicznej lub połączeń telefonicznych. Podstawa prawna: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• Administratorem Państwa danych osobowych jest Rafał Węc wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Polska Grupa Cateringowa Rafał Węc pod adresem ul. Żytomierska 5, 03-360 Warszawa, NIP: 8851523239, REGON: 142555535
• Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Administrator Danych Osobowych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: e-mail: rw@pgc.catering

Cele i podstawy przetwarzania
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w przypadku:
• żądania przez Panią/Pana pytania, w celu przedstawienia przez nas oferty handlowej w tym za pośrednictwem drogi elektronicznej lub połączeń telefonicznych.. Podstawa prawna: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• składania przez Panią/Pana zamówienia, w celu wykonania usługi lub umowy kupna/sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
• Dodatkowo, zgodnie z przepisami prawa dane osobowe będą przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych.
• Odbiorcami Danych Osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

Przechowywanie danych osobowych
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy a także po jej zakończeniu, w celu: negocjacji, rokowań, uzgodnień, stosunków prawnych, w tym obowiązywania umów, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, w tym z umów i innych czynności prawnych, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
• W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
• Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
• Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Wszelkie informacje uzyskane bezpośrednio od Państwa lub związane z Państwa wizytą w serwisie będą wykorzystywane przede wszystkim w celu właściwej obsługi informacyjnej Państwa wizyty oraz rzeczowej odpowiedzi na zgłoszenia, jak również w celu wprowadzenia usprawnień w korzystaniu ze stron Polskiej Grupy Cateringowej. Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z witryn www, za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez użytkowników.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:
• przechowywanie danych osobowych
• dostępu do danych osobowych
• sprostowania swoich danych osobowych
• usunięcia danych osobowych
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• przenoszenia danych osobowych,
• cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pliki Cookies

Strona pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania Witryną i usprawnienia nawigacji my lub nasz usługodawca może używać plików cookies (małych plików tekstowych zapisywanych w przeglądarce użytkownika.
Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki na ekranie komputera.
Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik i dostosowuje parametry wyświetlania. Wykorzystujemy cookies do pobierania standardowych informacji związanych z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany oraz zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:
• Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
• Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
• Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

Zarządzanie plikami cookies

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo decyzji w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: www.aboutcookies.org lub www.cookiecentral.com.

Postanowienia końcowe

• W witrynach www mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, których treść jest niezależna od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowana. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, które określają ich działania.
• Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: rw@pgc.catering.
• Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności
• O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej www.pgc.catering